Následná a rozvojová péče

  • Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče, alespoň 3 roky po založení, spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka stromů je prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin) a odplevelování výsadeb.
  • V prvních letech až do věkového stádia dospívání stromů je prováděn odborný výchovný řez (viz. oborové standardy). Interval jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně 2-3 roky. Dále je u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech je povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu) a po třech až čtyřech letech se odstraní celý kotvící systém.
  • V okolí keřů je nutné pravidelně odstraňovat plevel a obnovovat  mulčovací vrstvu po dobu alespoň třech let. Odumřelé dřeviny jsou nahrazeny novými. U keřů se v intervalu 3-5 let prováděn řez dle oborových standardů.

Podporujeme

mokriny logo 3
 

Rychlý kontakt

Okrasné zahrady arboristika - kancelář

 Poříčská 597
549 32 Velké Poříčí
info@arboristika.com
tel./fax.: +420 491 814 293
Kde nás najdete (mapa)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Sledujte nás na Facebooku