vybaveni_potrebne_pro_instalace_vrtane_vazbyInstalace bezpečnostních vazeb

  • Stromy se staticky oslabenými nosnými prvky jsou nejprve redukovány vhodným druhem řezu, poté zajištěny bezpečnostní vazbou.
  • Nejběžnějším druhem bezpečnostní vazby je dynamická vazba ze syntetických materiálů instalovaná v horní třetině koruny tak, aby v případě selhání jedné z vázaných kosterních větví nedošlo jejím pádem ke škodám na zdraví a na majetku.

 

 

 

 

  • Zajištění korun provádíme nepředepjatými, nedestruktivními, dynamickými vazbami, které umožňují pohyb spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách a zároveň nedovolí v důsledku napnutí lana jejich rozlomení.
  • Speciálním druhem používaných vazeb jsou vazby statické. Používají se především při ošetřování senescentních stromů. Vazby jsou vrtané, podkladnicové a nebo z předepjatých syntetických materiálů.
Ukázky naší práce:
 
dynamicka_vazbavrtana_vazba
podkladnice Kosova lipa
 

Podporujeme

mokriny logo 3
 

Rychlý kontakt

Okrasné zahrady arboristika - kancelář

 Poříčská 597
549 32 Velké Poříčí
info@arboristika.com
tel./fax.: +420 491 814 293
Kde nás najdete (mapa)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Sledujte nás na Facebooku