Arboristika

neboli komplexní péče o stromy je dynamicky se rozvíjející obor zahradnictví, který se zabývá zejména stromy rostoucími mimo les. Tedy stromy v našich sídlech a krajině našeho nejbližšího okolí.

inventarizaceHodnocení zeleně

 • Pasportizace zeleně – evidence předmětů zeleně (dřeviny), činností souvisejících s údržbou zeleně (travní plochy) a předmětů v zeleni (mobiliář)
 • Inventarizace zeleně – evidence dřevin, jejich zákres do mapy a zjištění základních dendrometrických parametrů
 • Dendrologický průzkum – evidence dřeviny, jejich zákres do mapy a zjištění zá základních dendrometrických a rozšiřujících parametrů, jako je fyziologický vitalita, sadovnická hodnota, stabilita, zdravotní stav, perspektiva, návrh pěstebních opatření
 • Určení dendrologického potenciálu
 • Plány péče
 • Oceňování stromů dle metodiky AOPK ČR a dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.
 • Výpočet hodnoty základní bezpečnosti metodou WLA
 • Detailní hodnocení stromů (znalecký posudek).

Číst dál: Hodnocení zeleně

vybaveni_potrebne_pro_instalace_vrtane_vazbyInstalace bezpečnostních vazeb

 • Stromy se staticky oslabenými nosnými prvky jsou nejprve redukovány vhodným druhem řezu, poté zajištěny bezpečnostní vazbou.
 • Nejběžnějším druhem bezpečnostní vazby je dynamická vazba ze syntetických materiálů instalovaná v horní třetině koruny tak, aby v případě selhání jedné z vázaných kosterních větví nedošlo jejím pádem ke škodám na zdraví a na majetku.

 

 

 

 

Číst dál: Instalace bezpečnostních vazeb

Postupné kácení na hřbitově Broumov 2010Kácení stromů

 • Postupné rizikové kácení stromů na rizikových místech pomocí stromolezecké techniky, jeřábu nebo manipulační plošiny.
 • Běžné směrové kácení stromů.
 • Lesní těžba (mýtní i probírky).
 • Kácení a manipulace silných kmenů.

 

 

 

 

Číst dál: Kácení stromů

Ochrana kořenů a stromů při stavebních pracech Zdoňov 2010Ochrana stromů při stavební činnosti

Nabízíme zajištění stavebního dozoru při sadových úpravách a při stavební činnosti v blízkosti jednotlivých stromů nebo ploch zeleně dle Českých technických norem a praktických zkušeností v daném oboru:

 • ČSN 83 9061, DIN18920/2002 -  Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 • ČSN 83 9021, DIN18916/2002 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

 

 

Číst dál: Ochrana stromů při stavební činnosti

dub_letni_RatiboriceOšetřování památných stromů

Ošetřování památných stromů provádíme s individuálním přístupem ke každému jedinci. Spočívá v provedení stabilizačních zásahů, které směřují k prodloužení života těchto monumentálních památníků významných událostí.

 

 

 

 

Číst dál: Ošetřování památných stromů

hlavove rezy Mala Cermna 2010Ošetřování stromů

Provádíme veškeré druhy speciálních a udržovacích řezů

 • řezy zakládací (řez komparativní, řez výchovný)
 • řezy udržovací (řez zdravotní, řez bezpečnostní, lokální redukce, úprava průjezdního a průchozího profilu, odstranění výmladků)
 • řezy stabilizační (redukce obvodová, stabilizace sekundární koruny, řez sesazovací)
 • řezy tvarovací (řez na hlavu, řez živých plotů a stěn)
 • řezy speciální (péče o senescentní stromy)
 • řezy ovocných dřevin

 

Číst dál: Ošetřování stromů

vyroba_umele_prykyrice_dub_letni__Mlade_Buky_2008Sanace a zastřešování dutin

Dutiny vzniklé mechanickým poškozením

 • při stavební činnosti
 • odlomením silných větví
 • poraněním bleskem
 • mrazovými trhlinami atd.
Jsme schopni zastřešit umělou pryskyřicí s větracím otvorem ve spodní části zastřešení nebo instalací stříšky z dřevěných šindelů.

 

Číst dál: Sanace a zastřešování dutin

Podporujeme

mokriny logo 3
 

Rychlý kontakt

Okrasné zahrady arboristika - kancelář

 Poříčská 597
549 32 Velké Poříčí
info@arboristika.com
tel./fax.: +420 491 814 293
Kde nás najdete (mapa)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Sledujte nás na Facebooku