inventarizaceHodnocení zeleně

  • Pasportizace zeleně – evidence předmětů zeleně (dřeviny), činností souvisejících s údržbou zeleně (travní plochy) a předmětů v zeleni (mobiliář)
  • Inventarizace zeleně – evidence dřevin, jejich zákres do mapy a zjištění základních dendrometrických parametrů
  • Dendrologický průzkum – evidence dřeviny, jejich zákres do mapy a zjištění zá základních dendrometrických a rozšiřujících parametrů, jako je fyziologický vitalita, sadovnická hodnota, stabilita, zdravotní stav, perspektiva, návrh pěstebních opatření
  • Určení dendrologického potenciálu
  • Plány péče
  • Oceňování stromů dle metodiky AOPK ČR a dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.
  • Výpočet hodnoty základní bezpečnosti metodou WLA
  • Detailní hodnocení stromů (znalecký posudek).

 Všechny konzultace provádíme bezplatně.

inventarizace Nachod

inventarizace Nachod

Podporujeme

mokriny logo 3
 

Rychlý kontakt

Okrasné zahrady arboristika - kancelář

 Poříčská 597
549 32 Velké Poříčí
info@arboristika.com
tel./fax.: +420 491 814 293
Kde nás najdete (mapa)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Sledujte nás na Facebooku